2018. március 21. • Bence , Benedek , Miklós

Ajtony

A névanalízis szerint az Ajtony név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki rendszerkedvelő, gyakorlatias, okos, és minden részletre kiterjedő figyelemmel bír. Szeret a szabadban időzni, igyekszik minél több időt így eltölteni, az külön öröm, ha ezt munkája is megköveteli. A természet ereje belső egyensúlyát segíti. Ennek ellenére érdeklődése sokkal inkább reál irányú, mint humán, közel áll hozzá a gépek világa. Türelmesnek és csendesnek ismeri környezete, igyekszik inkább a saját kedvteléseinek élni, mint más iránti elkötelezettségeknek. Ragaszkodik a rendhez, és örömöt okoz neki, ha zavartalanul befejezheti azt, aminek nekilátott.

Az Ajtony török eredetű szóból képzett régi magyar név. Jelentése: arany.

Ajtony Szent István korában a Maros alsó folyásánál lakó nemzetség feje volt, kinek roppant sok lova és barma legelt a dús mezőkön. Fegyvereseinek számát a Szent István elől menekülő, megalázott fölkelők is növelték. Ezek erejében bízva, 1014-ben feltartóztatta a király – Maroson sót szállító – hajóit, s 1019-ben, midőn a bolgárölő II. Vazul egészen a Dunáig terjesztette ki Görögország határait, görög főhatóság alá adta magát, s befogadta a görög-keleti hitterjesztőket. István csak 1028-ban lépett föl ellene, mikor Ajtony alig számíthatott külföldi segítségre és Csanádot, Ajtony egykori fővezérét küldte ellene. Csanád Révkanizsánál kelt át a Tiszán, s ellenfelét a Harangod (Aranka) vízénél a nagy őszi síkon két napig tartó csatában megverte, fejét sajátkezűleg vágta le, és az esemény emlékére a síkon emelkedő Oroszlános-halmon templomot építtetett. Csanádot a király a róla nevezett vármegye ispánjává tette. De Ajtony nemzetsége nem semmisült meg, sőt birtokainak nagy részét is megtartotta. Az Ajtony-nemzetségről az oklevelek utoljára 1352-ben emlékeznek meg.

A névanalízis szerint
az Ajtony név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki rendszerkedvelő, gyakorlatias, okos, és minden részletre kiterjedő figyeleme van. Szeret a szabadban időzni, igyekszik minél több időt így eltölteni, az külön öröm, ha ezt munkája is megköveteli. A természet ereje belső egyensúlyát segíti. Ennek ellenére érdeklődése sokkal inkább reál irányú, mint humán, közel áll hozzá a gépek világa. Türelmesnek és csendesnek ismeri környezete, igyekszik inkább a saját kedvteléseinek élni, mint más ember iránti elkötelezettségeknek. Ragaszkodik a rendhez, és örömöt okoz neki, ha zavartalanul befejezheti azt, aminek nekilátott.

Névnapjukat
az Ajtonyok március 13-án, április 30-án, június 16-án vagy július 27-én ünnepelhetik.

Források: Ladó-Bíró, www.kabalarians.com, mek.oszk.hu, Révai lexikon.