2018. február 18. • Bernadett , Simon

Elek

A névanalízis szerint az Elek név komoly, az üzlet világában gondolkodó személyiség kialakulását támogatja, aki szeret maga dönteni, és mentes mások befolyásától. Szüksége van a függetlenségre és a szabadságra. Nem ambíciózus természetű, inkább állandóságra, nyugalomra vágyik, ami a felelősségteljes munkához a hátteret biztosíthatja számára. Szeret a maga ura lenni, de másokért is felelőséggel bír, ha a helyzet úgy kívánja.

Az Elek vitatott eredetű név. Lehetséges, hogy a görög Alexios név megfelelője, más feltételezések szerint azonban magyar származású, az ismeretlen eredetű Velek személynév alakváltozata.

Emlékezzünk meg Benedek Elekről, aki meseíróként a magyar gyermekirodalom, mint műfaj hazai megteremtője volt. Benedek Elek Székelyföldön született, de érettségi után Budapestre költözött, ahol bölcsészkaron kezdett tanulni. Amikor megmutatta Gyulai Pálnak – barátjával, Sebesi Jóbbal együtt – a Székelyföldön összegyűjtött népköltési gyűjteményét, és pozitív visszajelzést kapott, otthagyva tanulmányait, újságírónak állt. Később több napilap és folyóirat szerkesztése fűződik nevéhez. Több lapot indított az ifjúságnak, valamint egy könyvsorozatot is Kis Könyvtár címmel. Maga is írt meseátdolgozásokat (Ezeregyéjszaka, Grimm meséi), verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket, de mesefordításai is jelentősek. Legjelentősebb munkája az öt kötetben megjelent Magyar mese- és mondavilág, ami a millenium ünnepére készült. 1900-ban a Kisfaludy Társaság tagjává választották.

A névanalízis szerint: az Elek név komoly, az üzlet világában gondolkodó személyiség kialakulását támogatja, aki szeret maga dönteni és mentes mások befolyásától. Szüksége van a függetlenségre és a szabadságra. Nem ambíciózus természetű, inkább állandóságra, nyugalomra vágyik, ami a felelősségteljes munkához a hátteret biztosíthatja számára. Szeret a maga ura lenni, de másokért is felelőséget vállal, ha a helyzet úgy kívánja.

Becézés: Eli(ke), Lekszi.

Névnapjukat: az Elekek február 11-én, 17-én vagy július 17-én ünnepelhetik.

Források: Ladó-Bíró, www.kabalarians.com, magyarok.hu, sulinet.hu.