2018. február 18. • Bernadett , Simon

Endre

A névanalízis szerint az Endre név független, magabiztos és kezdeményező személyiség kialakulását támogatja. Nem hajlandó feladni az álláspontját vagy belemenni bármiféle kompromisszumba, sőt beosztottként sem hajlandó elvégezni olyan munkát, aminek a céljával nem ért egyet. Egyenes jellem, mások sokszor nehezen fogadják el harsány, fölényes, gyakran erőszakos stílusát.

Az Endre az András név magyar alakváltozata. A Magyarországon használatos alak a latin Endreas névváltozatból vagy a német Endres, Enders névformából származik.

Szent András (akinek eredeti neve Zoerardus, és akit magyarul akár Endrének is nevezhetnénk) remete életet élt hazájában, és Magyarországon sem tudott elszakadni ettől az életviteltől, pedig hithirdetés céljából küldték ide. Remete életéből nem szorította ki teljesen a másokkal való kapcsolattartást, így Benedek és néhány rendbéli társuk, akik mesterként tisztelték Andrást, esetenként meglátogatták elvonultságában. András szigorú, önsanyargató életet élt, mígnem tisztelői egy látogatásuk alkalmával holtan találták barlangjában. (Halála után Benedek foglalta el a helyét, de mesterét csak 3 évvel élte túl.) András Lengyelország egyik védőszentje.

Ady Endre:

Krisztus-kereszt az erdőn

Havas Krisztus-kereszt az erdőn
Holdas, nagy téli éjszakába:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet,
S dalolt, hogyha keresztre nézett.

Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idő, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk,
S miként az Idő, úgy röpültünk.

Húsz év elmult, s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben;
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.


Endrefalvát először 1234-ben, Pog néven említette oklevél. Akkor még két falu: Alsó- és Felsőpog állt a mai település helyén. Szécsényi Tamás erdélyi vajda, majd országbíró, a környék és Magyarország egyik leghatalmasabb földesura, Károly Róbert híve és második házassága révén rokona, 1327-ben halálra kínoztatta a két Pogot birtokló Poghi Endrét, tizenegy rokonával együtt. Az volt a vád ellenük, hogy évekkel korábban Csák Máté, a felvidéki kiskirály pártján álltak. Szécsényi Tamás a kisebb földesúr valamennyi birtokát elfoglalta. Ifjabb Poghi Endre csak 31 évvel később mert panaszt tenni emiatt az esztergomi káptalan előtt, az őt ért kárt ötezer márkára becsülve. Talán az apja iránti tisztelet jeléül ekkor nevezték a falut először Endrefalvának. Szécsényi Tamás országbíró 1348-ban a falu vásártartási jogát átadta a szomszédos Karancsságnak. Leszármazottja, Szécsényi László fiú utód nélküli halála után 1459-ben a birtokos leányainak, Losonczy Albertnénak és Országh Jánosnénak a tulajdonába kerültek. Az Ipoly-völgyi várak 1552-es elfoglalása után a falu a török hódoltság része lett a szécsényi szandzsák tartozékaként. A település 1585-ben Mohamed bin Ali török tiszt hűbérbirtoka volt.

A névanalízis szerint az Endre név független, magabiztos és kezdeményező személyiség kialakulását támogatja. Nem hajlandó feladni az álláspontját vagy belemenni bármiféle kompromisszumba, sőt beosztottként sem hajlandó elvégezni olyan munkát, aminek a céljával nem ért egyet. Egyenes jellem, mások sokszor nehezen fogadják el harsány, fölényes, gyakran erőszakos stílusát.

Becézés: Bandi(ka), Endri, Enci, Encsi, Endru, Endrus.

Névnapjukat az Endrék július 17-én vagy november 30-án ünnepelhetik.

Források: Ladó–Bíró, Kálmán, www.kabalarians.com, vendegvaro.hu, Szentek élete, sulinet.hu, magyarok.hu, palya.hu