2018. január 21. • Ágnes

Ernő

A névanalízis szerint az Ernő név érzékeny, idealista személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon kedveli a kultúrát. Olyan pozícióban ajánlatos elhelyezkednie, ahol nyugodtan dolgozhat, és olyan munkát kell végeznie, amiben magas fokú összpontosításra van szükség (pl.: analízisek készítése, számítások). Bár szinte mindig nyugodtnak tűnik, igen gyakran feszült. Sokszor nehezen fejezi ki magát szóban. Ha mélyebb gondolatait vagy érzelmeit kell kifejeznie, sokkal könnyebben teszi ezt írásban. A pozití hozzáállás és az önbizalom hiánya megnehezíti számára, hogy döntéseket hozzon.

Az Ernő magyar nyelvújítási alkotás az Erneszt névből ő kicsinyítőképzővel. Erneszt ófelnémet eredetű, jelentése: komoly, határozott.

Emlékezzünk meg Szép Ernőről: előbb népszerű költő volt, azután divatos színpadi szerző lett, regényei irodalmi szenzációknak számítottak, azután egy időre szinte teljesen megfeledkeztünk róla, és mostanában éppen újra felfedezzük, mint a modern, abszurd irodalom hazai előfutárát. Ady Endre egyik legjobb barátja volt, de ugyanúgy tartozott Molnár Ferenc legszűkebb baráti körébe is. Babits kezdettől fogva nagy költőnek tartotta, Hatvany Lajos a hazai városi irodalom egyik főalakjának. Versei ugyanúgy kaptak helyet a legkomolyabb antológiákban, mint a kabarék színpadán. Ő maga pedig rendkívül szerény, kis termetű, sovány ember volt, aki félszeg mosollyal mondotta el ironikus véleményét az emberekről és az eseményekről. Aki ismerte, szerette, és mindenki nagyra becsülte ? de azért senki sem vette egészen komolyan. Ő maga sem vette egészen komolyan sem magát, sem a világot. Egész költészete is az emberszeretet jegyében, kissé érzelmesnek, kissé furcsának, egyszerre könnyesnek és mosolygósnak tűnik. A Nyugat körében senkinek nem volt oly sok köze Petőfi népi hangvételű egyszerűségéhez, de ugyanakkor a kabarék városias csúfondárosságához és a csak később keletkező újabb modernség képtelenségeihez. Sohasem volt igazi ellensége, de valójában nem tartozott senkihez, és máig magányos jelenség irodalmunkban.

Amikor ötvenkilenc éves korában ? már régóta betegen ? meghalt, az irodalmi élet alig vette tudomásul elmenetelét. Élete végén csaknem elfeledett volt, és csak az irodalom értői tudták, hogy jó költőként élt és halt meg. Körülbelül egy évtizeddel a halála után, amikor a nagyvilágban már divatos volt az az abszurditás, amely nem egy színjátékában hangot kapott, hirtelen újra észrevettük, milyen nagy értéke Szép Ernő a magyar irodalomnak. És amikor észrevettük benne a korai abszurdot, azt is észre kellett vennünk, hogy akkor is jó költő, amikor nem abszurd, amikor a szelíd emberség nevében egybefogja azt, ami népi és ami városi, amikor meglátja és megbocsátja az emberi gyarlóságokat.

A névanalízis szerint az Ernő név érzékeny, idealista személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon kedveli a kultúrát. Olyan pozícióban ajánlatos elhelyezkednie, ahol nyugodtan dolgozhat, és olyan munkát kell végeznie, amiben magas fokú összpontosításra van szükség (pl.: analízisek, számítások készítése). Bár szinte mindig nyugodtnak tűnik, igen gyakran feszült. Sokszor nehezen fejezi ki magát szóban. Ha mélyebb gondolatait vagy érzelmeit kell kifejeznie, sokkal könnyebben teszi ezt írásban. A pozitív hozzáállás és az önbizalom hiánya megnehezíti számára, hogy döntéseket hozzon.

Névnapjukat az Ernők január 12-én, július 12-én, 13-án vagy november 7-én ünnepelhetik.

Források: Ladó-Bíró, www.kabalarians.com, mek.oszk.hu, mek.iif.hu.