2018. január 21. • Ágnes

Miksa

A névanalízis szerint a Miksa név üzletorientált személyiség kialakulását támogatja. Vágya az anyagi függetlenségre már egészen fiatal korában nagyon erős. Számára nem megterhelő olyan logikus gondolatmenetet követni, ami gyakorlatias, üzleties dolgokról szól. Általában könnyen mozog az üzleti világban. Jó érzéke van a joghoz, esetleg a politikához. Ritkán fordul elő, hogy érzelmeire hallgat, amikor valamiről véleményt alkot.

A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is. Később, eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták.


Hantken Miksa a XIX. században élt bányamérnök, geológus, paleontológus, tanár volt, leginkább őslénytannal foglalkozott. Vizsgálódásait kiterjesztette az ország összes barnakőszén-előfordulási helyére. Ajkán Puzdor Gyula őt kérte fel az ajka-csingervölgyi birtokán előforduló szénkibúvások megvizsgálására. 1866 áprilisában Hantken ellátogatott Ajkára, tanulmányozta és értelmezte az ajkai felsőkréta korú barnakőszén-kifejlődés tereptani viszonyait, és bányanyitásra bátorított. Ennek alapján indultak meg az első aknamélyítések. Emlékét Ajkán a Bányászati Múzeum mellett létesült Őslény- és Kőzettárban a Hantken Terem őrzi.

A névanalízis szerint a Miksa név üzletorientált személyiség kialakulását támogatja. Vágya az anyagi függetlenségre már egészen fiatal korában nagyon erős. Számára nem megterhelő olyan logikus gondolatmenetet követni, ami gyakorlatias, üzleties dolgokról szól. Általában könnyen mozog az üzleti világban. Jó érzéke van a joghoz, esetleg a politikához. Ritkán fordul elő, hogy érzelmeire hallgat, amikor valamiről véleményt alkot.

Névnapjukat a Miksák március 12-én, augusztus 21-én vagy fő névnapjukon, október 12-én ünnepelhetik.

Források: Ladó-Bíró, Kálmán, www.kabalarians.com, mek.oszk.hu.