2018. január 21. • Ágnes

Milán

A névanalízis szerint a Milán név nagy munkabírású, pontos személyiség kialakítását segíti. Független és türelmes, megbízható. Ha valamit elvállalt, biztosra mehetünk, hogy teljesíteni is fogja. A tudományos vagy gyakorlatiasságot igénylő területeken kimagaslóan jó lehetne. Nyugodt, megbízható, otthonszerető egyéniség, aki gyakorlati kérdésekben logikusan gondolkodik, de mások javaslataival kapcsolatban elutasító, és tart a változásoktól.

A Milán egyelemű, szláv eredetű név. A szláv nevek között ritka az ilyen, hiszen – akár a germán névadásban, itt is – az összetett nevek vannak túlnyomó többségben. A név jelentése: kedves.

Emlékezzünk meg Füst Milánról, aki minden sorát lassan csiszolta, újra át- meg átírta, formálta méltóságteljesen komor költeményeit. Ő volt a magyar szabadvers megteremtője. Ifjúkorától fogva jó barátja Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes. Velük együtt ismeri meg a világirodalom modern törekvéseit. Világnézete pesszimista, költeményeiben időtlen és univerzális fájdalomnak és szomorúságnak ad hangot.

A tanácsköztársaság idején politikai és jogászi szerepet vállal, egyik vezetője akkor az „Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetségé"-nek, a forradalmi írókat összefogó „Vörösmarty Akadémiá"-nak pedig ügyésze. Ezt a magatartást az ellenforradalom nem is bocsátja meg neki: fegyelmi úton fosztják meg tanári állásától. Ettől kezdve kénytelen kizárólag irodalomból élni. Kisregényeinek és elbeszéléseinek jó részére jellemző sajátosan groteszk látásmódja. Ez a groteszkség és szorongás együtt teszi annyira jellegzetesen modern íróvá Füst Milánt. Prózai főműve 1942-ben jelent meg, Feleségem története címmel. Mindezek mellett kitűnő drámaíró volt. Itt két színpadi művét említem, a szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanokat és a kitűnő lélektani történelmi drámát, a IV. Henriket.

A névanalízis szerint a Milán név nagy munkabírású, pontos személyiség kialakítását segíti. Független és türelmes, megbízható. Ha valamit elvállalt, biztosra mehetünk, hogy teljesíteni is fogja. A tudományos vagy gyakorlatiasságot igénylő területeken kimagaslóan jó lehet. Nyugodt, megbízható, otthonszerető egyéniség, aki gyakorlati kérdésekben logikusan gondolkodik, de mások javaslataival kapcsolatban elutasító, és tart a változásoktól.

Névnapjukat a Milánok május 19-én, július 18-án vagy szeptember 11-én ünnepelhetik.

Források: Ladó–Bíró, Kálmán, magarok, sulinet.hu, www.kabalarians.com.