2018. február 18. • Bernadett , Simon

Vanda

A névanalízis szerint a Vanda név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki vágyat érez arra, hogy minél több emberrel bensőséges kapcsolatba kerüljön, és minél többeknek segíthessen. Ugyanakkor hajlamos túlságosan aggódni mások gondjai miatt. Fontos számára a család és a barátok, és megvan minden adottsága ahhoz, hogy harmóniát teremtsen szerettei körében. Szereti a gyerekeket, és ha úgy érzi, egy gyermeknek szüksége van rá, egy percig sem tétovázik, hogy segítsen-e. Igyekszik elkerülni az esetleges veszekedéseket, konfliktusokat.

A Vanda lengyel-német eredetű név, egy mondabeli királylány neve. Jelentése ?vend nő". Német jelentése: biztonság, rejtettség, védelem, vessző, varázsvessző, bekerített hely.

Wanda lengyel királylány volt, aki a monda szerint a Visztulában lelte halálát. Krakkó felett, egy dombon áll a sírja.

Dr. Lamm Vanda, egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora, Budapesten született 1945-ben. Tudományos munkáját a nemzetközi jog területén végzi. E témakörben védte meg 1988-ban doktori értekezését is. Az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója, a győri Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője.

Tevékenysége külföldön is ismert. Nukleáris jogi kutatásai világszerte elismerést váltottak ki, a témakörből készült angol nyelvű könyvét alapműnek tekintik, amely külföldön is az egyik legtöbbet idézett nukleáris jogi munka. Elismertségét bizonyítja, hogy a Nemzetközi Nukleáris Jogi Társaság elnökévé választották, több rangos nemzetközi konferencián tartott előadást, s számos esetben kérték fel szakértőnek.

Hasonlóképpen ismertek külföldön a Nemzetközi Bírósággal foglalkozó munkái. A kelet-közép-európai régió szakemberei közül az elmúlt évtizedben a Bíróságról talán ő publikált a legtöbbet. A Nemzetközi Bíróság 1945 és 1993 közötti szakirodalmában elsőként ad átfogó képet az ENSZ legfőbb bírói fórumának joggyakorlatáról. A nemzetközi viták békés rendezésével kapcsolatos kutatásainak tudható be, hogy 1998-ban tagja lett a hágai Állandó Választott Bíróságnak, emellett az EBESZ Békéltetési és Választott Bíróságának helyettes-bírája. Munkáját Akadémiai Díjjal ismerték el.

A névanalízis szerint a Vanda név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki vágyat érez arra, hogy minél több emberrel bensőséges kapcsolatba kerüljön, és minél többeknek segíthessen. Ugyanakkor hajlamos túlságosan aggódni mások gondjai miatt. Fontos számára a család és a barátok, és megvan minden adottsága ahhoz, hogy harmóniát teremtsen szerettei körében. Szereti a gyerekeket, és ha úgy érzi, egy gyermeknek szüksége van rá, egy percig sem tétovázik, hogy segítsen-e. Igyekszik elkerülni az esetleges veszekedéseket, konfliktusokat.

Névnapjukat a Vandák január 26-án, február 25-én vagy november 14-én ünnepelhetik.

Források: Ladó-Bíró, www.kabalarians.com, mek.oszk.hu, hhrf.org.